LGBTI equality and human rights in Europe and Central Asia

Media accreditation opens for ILGA-Europe’s 18th Annual Conference in Rīga

Our Annual Conference is the largest event on LGBTI political agenda in Europe and this year will bring together almost 350 human rights activists and decision makers from 48 countries.

(in English & latviešu valodā)

The Annual Conference will take place on 9-11 October 2014 in Rīga under the theme of “MOVEment: Leading Sustainable Change.”

Europe today is a continent of diverse and at times even conflicting realities for LGBTI community. While in some countries the long-lasting struggle of human rights activists has succeeded in widely expanding the range of legal recognition and social acceptance, we are witnessing a decrease of political will in pushing forward anti-discrimination policies or even violent breaches of fundamental freedoms and rights on LGBTI people in others. Furthermore, the current wave of crisis rapidly moving through economic, political, and social landscape of Europe is threatening already gained victories of LGBTI movement. As a result, the European LGBTI movement is standing at the crossroads of change.

ILGA-Europe believes now is the right moment to look reflectively to the past and current developments, and of leadership strategies in the field of LGBTI activism, to learn from our successes and failures, and most importantly to think together how can we create a sustainable movement working for change that will lead us towards European society with equality for all.

Confirmed key note speakers are:

 • Marja Ruotanen, Director of Human Dignity and Equality within the Directorate General of Democracy, Council of Europe
 • Charles Radcliffe, Chief of Global Issues Section at the Office of the UN High Commissioner of Human Rights, and senior UN human rights adviser on sexual orientation and gender identity
 • Helena Dalli, Maltese Civil Liberties Minister
 • Jordi Vaquer, Director of the Open Society Initiative for Europe and the regional director for Europe at the Open Society Foundations
 • Graeme Reid, Director of the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program at Human Rights Watch
 • Eliza Byard, Executive Director of the Gay, Lesbian and Straight Education Network from USA

The conference theme will be explored in over 37 different workshops and self-organised spaces.

Information for the media:

To obtain media pass, please register here.

Our press conference will take place on Wednesday, 8 October 2014, at 11:00 in Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010

Conference programme, description of workshops.

More information about the Annual Conference is available on our website.

This conference is organised in association with Mozaīka, Latvian Alliance of LGBT People and Their Friends.

Latviešu valodā:

Atvērta akreditācija medijiem ILGA-Europe 18-tai ikgadējai konferencei, kas notiks Rīgā.

ILGA-Europe ikgadējā konference ir gada lielākais notikums LGBTI (lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un starpdzimuma personas) politiskajā dienaskārtībā Eiropā un šogad tā pulcēs turpat 350 cilvēktiesību aktīvistus un līderus no 48 valstīm.

Ikgadējā konference notiks Rīgā no 9. līdz 11. oktobrim un šogas tās vadošā tēma ir "Kustībā: kā radīt ilgtspējīgas pārmaiņas" (MOVEment: Leading Sustainable Change)

Šodien Eiropas kontinentā LGBTI kopiena dzīvo ļoti dažādās un brīžiem pat konfliktējošās realitātēs. Kamēr daudzās valstīs ilgos gados izcīnītās uzvaras cilvēktiesību jomā nodrošina LGBTI kopienai plašu juridisko līdztiesību un sociālo iekļaušanu, tikmēr citur ir novērojams politiskās gribas trūkums virzīt pret-diskriminācijas politiku vai pat dokumentēti brutāli pamatbrīvību un pamattiesību pārkāpumi pret LGBTI cilvēkiem. Turklāt ekonomiskās, politiskās un sociālās krīzes viļņi Eiropā apdraud jau nostiprinātos pamatus LGBTI tiesībām. Rezultātā Eiropas LGBTI kustība atrodas pārmaiņu krustcelēs.

ILGA-Europe uzskata, ka ir īstais brīdis palūkoties pagātnes un tagadnes notikumu attīstībā un ieskatīties LGBTI kustības vadošajās stratēģijās, lai mācītos no saviem panākumiem un kļūdām. Ir svarīgi panākt vienotu redzējumu, kā radīt ilgtspējīgas pārmaiņas, kas vedīs uz līdztiesīgu Eiropas sabiedrību.

Dalību konferencē apstiprināti sekojoši lektori:

 • Marja Ruotanen, Eiropas Padomes Demokrātijas Direktorāta Cilvēka Cieņas un Vienlīdzības direktore
 • Charles Radcliffe, Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību Komisāra biroja globālo jautājumu nodaļas vadītājs un ANO padomnieks seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes jautājumos.
 • Helena Dalli, Maltas Civiltiesisko Brīvību lietu ministre
 • Jordi Vaquer, Eiropas Atvērtās Sabiedrības Iniciatīvu direktors Atvērtās Sabiedrības Fondā
 • Graeme Reid, Human Rights Watch Lesbiešu, Geju, Biseksuāļu un Transpersonu Cilvēktiesību Programmas direktors
 • Eliza Byard, ASV Geju, Lesbiešu un Heteroseksuāļu Izglītības tīkla direktore
 • Konferences laikā notiks vairāk kā 37 dažādi semināri, darba grupas un tematiskas diskusijas.

Informācija medijiem:

Lai iegūtu mediju akreditāciju, lūdzu, reģistrēties šeit

Preses konference notiks trešdien, 2014.gada 8.oktobrī, plkst.11:00 Radisson Blu Hotel Latvija viesnīcā Rīgā, Elizabetes ielā 55

Konferences programma, darba grupu apraksti (angļu valodā):

Conference programme, description of workshops.

Vairāk informācijas par konderenci atrodams mūsu mājas lapā

Šī konference tiek organizēta sadarbībā ar LGBT un viņu draugu apvienību Mozaīka.

Papildus informācijai: 
Juris Lavrikovs + 32 2 609 54 16 / + 32 496 708 375